AMACIMIZ

Çocukların: Bilişsel –sosyal-duygusal-bedensel ve dil gelişimlerini desteklemek,
Gelişim özelliklerine uygun davranışlar kazandırmak,
Grup yaşamına adaptasyonlarını kolaylaştırmak,
Eğlenerek öğrenmelerini sağlamak,
Bulundukları mekanı ve oyuncakları akranlarıyla paylaşmayı, işbirliği yapmayı öğrenmelerine destek olmaktır
Ayrıca 0-6 yaşın kişiliğin oluşum dönemi olduğu bilinciyle;
Hayatın her aşamasında zevk alabilen
Dürüst
Özgüvenli
Yaratıcı
Sorgulayan
Paylaşımcı
İnsana ve doğaya duyarlı
Kendi kendisine yetebilen
Öz değerleri olan
Aynı zamanda evrensel değerlerin farkında
‘Dünya vatandaşı’ bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.