FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

  • FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

Bilimsel düşünmelerini sağlar.
Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
Neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
Kavram gelişimlerini sağlar.
Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini sağlar.
Yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
Kendilerine güven duymalarını sağlar.
Psikomotor becerilerini geliştirir.
Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini sağlar.
Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını sağlar.
Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirir.
Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.
Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını,
geliştirmelerini sağlar.