ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

  • ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Türkçe dil etkinliklerinde yapılan çeşitli çalışmalar(hikaye saati,şiirler,tekerlemeler,parmak oyunları...)çocuklarımızın türkçeyi düzgün konuşması,yeni sözcükler  öğrenmesi,anlam açısından bilgiyi iyi değerlendirmesi,çevresi ile etkin iletişim kurması ve kendisini sözel olarak ifade etme becerisini geliştirmeye yöneliktir.Türkçe dil etkinliklerinin çocuklarımız üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 Çocukları düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım eder.

 Çocuklara kitap sevgisini aşılar.

 Çocuklar öykü dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin; birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı fikir alışverişi yapma vb. alışkanlıklar kazanır.

 Öykülerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.

 Duygu ve düşüncelerini anlatarak ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.

 Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.

 Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.

 Sözcük dağarcığını zenginleştirir.

 Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.

 Sözcükleri doğru telaffuz etmeyi öğenir.

 Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.

 Aynı sesle başlayan sözcükler üretebilir.

 Sözcükler üretebilir.

 Anlatma ve ifade etme becerilerini destekler.